We act according to GDPR

INFORMATION CLAUSE AVAILABLE UNDER THE LINK ATTACHED IN THE E-MAIL

Prema čl. 13. (1) i (2) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46 / EZ (opće uredbe o zaštiti podataka) (SL L 119, 04.05.2016., str. 1), u daljnjem tekstu " GDPR ", želimo vas obavijestiti da:

 

  1. Administrator vaših osobnih podataka je Clico SEE d.o.o., Zagreb 10000 (Grad Zagreb), Trg zrtava fasizma 14, Croatia.
  2. Inspektor zaštite osobnih podataka u Clico SEE d.o.o., Dostupan je na sljedećoj adresi e-mail address ….. i na telefonski broj …..
  3. Vaši osobni podaci bit će obrađeni na temelju čl. 6 st. 1 sl. B GDPR za svrhu koja se odnosi na postupak javne nabave, prije pružanja usluga.
  4. Vaši osobni podaci bit će pohranjeni dok ne povučete svoj pristanak na njihovu obradu, barem za vrijeme pružanja usluga ili isporuke robe i za razdoblje potrebno za pružanje pravne zaštite, a posebno za podnošenje zahtjeva ili za razdoblje potrebno za ispunjavanje zakonskih obveza obvezni inspektor za zaštitu osobnih podataka, ovisno o tome koji je od tih razdoblja duži.
  5. Vaši osobni podaci neće biti osnova za automatsku obradu i izradu automatskih odluka, uključujući profiliranje.
  6. Vaši osobni podaci neće biti dostupni trećim osobama, osim za subjekte s kojima nadzornik za zaštitu osobnih podataka surađuje u svrhu obrade podataka, kao i jedinice i tijela kojima je inspektor za zaštitu osobnih podataka dužan ili ovlašten dati osobne podatke u skladu s opće važećim propisima. zakon.
  7. Imate pravo pristupa, ispravljanja, prosljeđivanja, brisanja, ograničavanja obrade i prigovora na daljnju obradu vaših podataka u bilo kojem trenutku (bez utjecaja na zakonitost njihove obrade) slanjem odgovarajuće izjave na sljedeću adresu e-pošte: …..
  8. Imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu za obradu osobnih podataka, npr. Uredu za zaštitu osobnih podataka u Varšavi, ul. Stawki 2, ako smatrate da je obrada njihovih osobnih podataka u suprotnosti s mjerodavnim zakonom.